GESCHIEDENIS

Geheugen van Nederland

Site van de Koninklijke Bibliotheek bedoeld om het cultureel erfgoed digitaal beschikbaar te maken. En dat lijkt al heel aardig gelukt.

Huygens Instituut

Vooral interessant vanwege het biografisch woordenboek (zie 'naslagwerken'). Belangrijke doden zijn er goed in te vinden.

Levende Geschiedenis

Van de koepelorganisatie voor levende geschiedenis. Na Monty Pythons 're-enactment of the battle of brittain' is het moeilijk hier serieus naar te kijken, maar dat blijkt volkomen onterecht.

Reclame Arsenaal

Hier kun je uitzoeken wat opa bedoelt als hij zegt: 'Ik ga bij Japie eten'.

History of Computers

The History of Computing Project. Een benadering zoals van Wikipedia om de geschiedenis van de computer in kaart te brengen. Verre van compleet, maar beslist niet te versmaden. (EN)

trefwoordenindex home